RAVA:n jäseneksi hyväksytään anomuksen perusteella henkilöitä, jotka toimivat rakennuttamistehtävissä tai rakentamisen tai sen jonkin osa-alueen valvontatehtävissä. Valituksi tulemisen edellytyksenä on, että henkilö on suorittanut teknillisen oppilaitoksen teknikon tai sitä ylemmän alan tutkinnon.

Jäseneksi hyväksyttävän tulee olla hyvämaineinen sekä sopiva rakennushankkeiden johtamiseen ja valvontaan. Jäsenien tulee toimia työssään oikeudenmukaisesti ja noudattaa yhdistyksen sääntöjä.

Yhdistyksen jäsenmaksu on vuonna 2016 on 60,00 € ja kannattajajäsenmaksu on 20 €. Rakennuttajat ja Valvojat RAVA:n jäsenyyttä haetaan oheisella lomakkeella.

  • PP dot KK dot VVVV
  • (opetustyö, työskentely ulkomailla, tarkastus- ja lautakuntatehtävät jne.)
  • (kurssit, järjestäjä, ajankohta, kestoaika)
  • (rakennuttaja, työkohde, tehtävä, ajankohta, kesto)
  • (työnantaja, työkohde, tehtävä, ajankohta, kestoaika – viimeiset 10 vuotta)
  • Lähettämällä tämän hakemuksen anon yhdistyksen jäsenyyttä ja sitoudun noudattamaan sen sääntöjä ja päätöksiä.

  • (Yhdistyksen jäsenen suositus)