Rakennuttajat ja Valvojat ry:n tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja kohottaa jäsentensä ammattitaitoa, arvostusta ja asemaa rakentamisen kentässä sekä osallistua yhdistyksenä rakennusalan kehittämistoimintaan. Sen toteuttamiseksi yhdistys

  • järjestää tai on mukana järjestämässä koulutustilaisuuksia ja seminaareja
  • osallistuu yhdistyksenä rakennusalan kehittämistoimintaan
  • järjestää neuvottelutilaisuuksia ja opintopäiviä
  • edistää pätevöittämistoimintaa
  • valvoo jäsentensä pätevyyttä
  • valvoo jäsentensä yleisiä ja yhteisiä etuja

Rakennuttajat ja Valvojat ry, Byggherrar och Byggnadskontrollanter rf, RAVA on vuonna 1958 rakennuttajina ja valvojina toimivien henkilöiden perustama yhdistys.

Rakennuttamisen ja rakentamisen luonne on viime vuosina muuttunut voimakkaasti, josta syystä yhdistyksen jäseniksi on hyväksytty rakennuttajina ja rakennustöiden valvojina toimivien lisäksi päteviksi ja ammattitaitoisiksi todettuja rakennusprojektien johto- tai ohjaustehtävissä olevia henkilöitä. RAVAn jäsenkunta kattaa koko Suomen. Jäsenyys ei edellytä erikseen hyväksytettyä pätevöitymistä. Yhdistyksen jäseniksi hyväksytään vain ja ainoastaan yksityisiä henkilöitä, ei esim. yrityksiä tai yhteisöjä.

RAVA on yhdistyksenä ja jäsentensä kautta edustettuna lukuisissa toimikunnissa, lautakunnissa, yhdistyksissä sekä muissa alan yhteistyöelimissä ja organisaatioissa. RAVAlla on edustaja FISEn rakennusvalvojien pätevyydentoteamislautakunnassa. RAVA tekee yhteistyötä mm. RKL:n, RIL:n, RIA:n, SULVI:n sekä muiden alan järjestöjen ja organisaatioiden kanssa. RAVAn pääasiallisena toimintana on järjestää neuvottelutilaisuuksia, koulutustapahtumia ja opintomatkoja jäsentensä ammattitaidon kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi. Tavotteidensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää vuosittain 1-2 koulutustilaisuutta / seminaaria. Näihin tilaisuuksiin voi osallistua myös yhdistyksen ulkopuolisia osanottajia. Tilaisuudet järjestetään eri paikkakunnilla Suomessa. RAVA:n toiminta on aktiivisten ammattikunnan edustajien vapaaehtoisen toiminnan varassa. Yhdistyksellä ei ole palkallisia työntekijöitä. Kulujensa kattamiseksi yhdistys perii vuosittain minimaalisen jäsenmaksun.