Rakennuttajaosapuolen käsitemäärityksiä

Rakennuttaja on organisaatio tai henkilö, jonka tehtäväksi rakennushanke on annettu. Tehtävän antaa ko. hankkeen rakennushankkeeseen ryhtyvä, joka käyttää päätösvaltaa. Rakennuttaja johtaa toimeksiannossa määritellyin valtuuksin rakennushanketta tehtävänään huolehtia siinä toimeksiantajansa eduista. Rakenuttajan tehtäviä ovat rakennuttamisen organisointi, projektin suunnittelu ja sen ohjaus, rakentamisen valmistelu ja sen ohjaus sekä eri vaiheissa suoritettavt hanketehtävät.

Rakennustyön valvoja on rakennuttajan edustaja, jonka keskeisenä tehtävänä on yhteistoiminnassa muiden osapuolten kanssa valvoa, että rakentaminen toteutetaan sitä koskevien sopimusten, lakien, asetusten, määräysten ja viranomaisohjeiden mukaisesti sekä hyvää rakennustapaa noudattaen.

Rakennuttajahenkilöiden ja Valvojien pätevyydet Rakennuttajahenkilöiden ja rakennustyön valvojien pätevyyden toteamiseksi on perustettu FISE Oy, joka hyväksyy henkilöiden pätevyyksiä. Pätevyyksien toteamistoiminnalla on tavoitteena rakennusalalla eri tehtävissä toimivien toimihenkilöiden ammatillisen osaamisen kehittäminen ja todentaminen. Tavoitteiden toteuttamiseksi järjestetään vuosittain eri asteisia kursseja tentteineen. Niiden sekä kunkin hakijan ammatillisen koulutuksen ja kokemuksen perusteella FISE Oy myöntää eri asteisia pätevyystodistuksia.

  • Vanhempi rakennuttaja (RAPS)Auktorisoitu vanhempi rakennuttaja omaa kyvyn toimia hankkeen vetäjien esimiehenä ja hallitsee laadullisesti, teknisesti ja taloudellisesti vaativien rakennuskohteiden rakennuttamisen.
  • Rakennuttaja (RAP)Auktorisoitu rakennuttaja osaa toimia rakennushankkeen vetäjänä. Henkilön on omattava riittävä rakennusalan ammattitaito sekä hallittava rakennuttamiseen liittyvät tehtävät.
  • Ylivalvoja (YV)Auktorisoitu ylivalvoja vastaa koko rakennusprojektin valvonnasta ja koordinoi rakennus-, paikallis- ja erikoistöiden valvojien tehtävät.
  • Rakennusvalvoja (RV)Auktorisoidun rakennusvalvojan tehtävä on itsenäisesti tai ylivalvojan alaisena valvoa työmaan teknistä ja ajallista toteuttamista työkohteessa.
  • Paikallisvalvoja (PV)Auktorisoitu paikallisvalvoja valvoo rakennustömaalla työmaan tai jonkin sen osan tai osien tai tietyn teknisen osa-alueen teknistä ja ajallista toteuttamista esimiehenään toimivan ylemmaän valvontahenkilön tai rakennuttajan alaisuudessa.
  • Erikoistöiden valvojatErikoistöiden valvojat valvovat yhteistyössä rakennustyön valvojan kanssa oman erikoisalansa, kuten LVI-, sähkö-, säätö- ja valvontalaite-, maalaus- tai vihertöiden toteuttamista.

Linkkilista